• dotyczące granic nieruchomości,
  • zagospodarowanie przestrzenne (w tym dotyczące renty planistycznej),
  • świadczenia z zakresu pomocy społecznej i podobne,
  • obowiązek meldunkowy, wymeldowanie

Powyżej podano przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria. Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Kancelarią bądź w dziale OFERTA >