Usługi realizowane są we współpracy z radcą prawnym Łukaszem Dampc.

 • ryczałty za nocleg,
 • dyskryminacja,
 • roszczenia związane z bezprawnym lub nieusprawiedliwionym rozwiązaniem stosunku pracy, w tym przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 • renta z tytułu wypadku przy pracy,
 • dotyczące świadectwa pracy,
 • odszkodowanie od pracownika,
 • emerytury i renty,
 • deputat węglowy,
 • mobbing

Powyżej podano przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria. Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Kancelarią bądź w dziale OFERTA >