Usługi realizowane są we współpracy z radcą prawnym Łukaszem Dampc.

  • różnego typu umowy (np. sprzedaż, zamiana, dostawa, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie, pożyczka, zlecenie, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, przechowanie, poręczenie),
  • windykacja należności,
  • prawo spółek handlowych,
  • umowa spółki cywilnej

Powyżej podano przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria. Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Kancelarią bądź w dziale OFERTA >