• prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,
 • znęcanie się,
 • rozbój,
 • kradzież,
 • oszustwo,
 • uchylanie się od alimentacji,
 • zniesławienie,
 • zniewaga,
 • nietykalność cielesna,
 • z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • postępowanie w sprawach nieletnich

Powyżej podano przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria. Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Kancelarią bądź w dziale OFERTA >