Poniżej podano przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria.

Jeżeli Państwa problem prawny nie mieści się w poniższej klasyfikacji, zapraszam do kontaktu celem ustalenia czy Kancelaria zajmuje się danym typem spraw.

PRAWO KARNE

 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,
 • znęcanie się,
 • rozbój,
 • kradzież,
 • oszustwo,
 • uporczywe uchylanie się od alimentacji,
 • zniesławienie,
 • zniewaga,
 • nietykalność cielesna,
 • z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi