Usługi kierowane są do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów
(np. stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, instytucji publicznych).

PROJEKTY UMÓW I DOKUMENTÓW

Usługa polega na pisemnym opracowaniu projektów dokumentów takich jak np. umowy, statuty, regulaminy, oświadczenia, protokoły, pisma urzędowe, wnioski, wezwania, odwołania, reklamacje, podania, skargi, przy uwzględnieniu interesów Klienta i w celu ich zabezpieczenia.

Ponadto Adwokat świadczy pomoc prawną w zakresie konsultacji projektów umów, w tym notarialnych.