Usługi kierowane są do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów
(np. stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, instytucji publicznych).

NEGOCJACJE

Polegają na przeprowadzeniu spotkań osobistych zainteresowanych stron w obecności Adwokata, w siedzibie Kancelarii lub w miejscu ustalonym przez strony albo na prowadzeniu przez Adwokata w imieniu Klienta korespondencji w danej sprawie.