Polegają na przeprowadzeniu spotkań osobistych zainteresowanych stron w obecności Adwokata, bądź to w siedzibie Kancelarii, bądź w miejscu ustalonym przez strony albo na prowadzeniu korespondencji w imieniu Klienta.