Usługi kierowane są do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów
(np. stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, instytucji publicznych).

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI (PEŁNOMOCNIK, OBROŃCA W SPRAWIE)

Usługa polega na zleceniu przez Klienta prowadzenia sprawy przed organami ścigania (Policją, prokuraturą) w sprawach karnych i o wykroczenia.

Po zleceniu prowadzenia sprawy, Adwokat zgłasza się do postępowania jako obrońca Klienta.

Prowadzenie sprawy obejmuje okresowe konsultacje Klienta z Adwokatem w toku sprawy, opracowywanie i wnoszenie do organów, stosownie do potrzeb, pism procesowych (np. zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, zażalenie na zatrzymanie), może również obejmować udział w przesłuchaniach prowadzonych przez organy ścigania, innych czynnościach w postępowaniu przygotowawczym, a także udział w posiedzeniach sądu.