Usługi kierowane są do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów
(np. stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, instytucji publicznych).

PISMA I WEZWANIA PRZEDSĄDOWE

Usługa polega na opracowaniu na zlecenie Klienta pisma, które, w zależności od zakresu zlecenia, zostaje wysłane przez Adwokata lub Klienta do drugiej strony sporu (np. wezwanie do zapłaty należności, pismo w przedmiocie uregulowania kwestii spadkowych po zmarłym, pismo w przedmiocie uregulowania wykonywania kontaktów z dzieckiem).