Poniżej podano przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria.

Jeżeli Państwa problem prawny nie mieści się w poniższej klasyfikacji, zapraszam do kontaktu celem ustalenia czy Kancelaria zajmuje się danym typem spraw.

SPRAWY O WYKROCZENIA

  • wykroczenia drogowe,
  • zabronione zachowanie się w miejscach publicznych,
  • zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
  • złośliwe niepokojenie drugiego człowieka