Poniżej podano przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria.

Jeżeli Państwa problem prawny nie mieści się w poniższej klasyfikacji, zapraszam do kontaktu celem ustalenia czy Kancelaria zajmuje się danym typem spraw.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • rozwód
 • separacja,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty (ustanowienie, podwyższenie, obniżenie i zniesienie obowiązku alimentacyjnego),
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • wydawanie zarządzeń opiekuńczych (np. wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla dziecka, zmiana nazwiska dziecka, zarząd majątkiem dziecka),
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • przysposobienie,
 • sprawy opiekuńcze (np. rodzina zastępcza, opieka dla małoletniego),
 • ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie częściowe,
 • postępowanie w sprawach nieletnich