Usługi kierowane są do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów
(np. stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, instytucji publicznych).

PORADY I OPINIE PRAWNE

Poradą prawną jest analiza przedstawionego przez Klienta problemu prawnego na podstawie przedstawionych dokumentów lub ustnego opisu zagadnienia.

Porady ustne udzielane są bezpośrednio w trakcie spotkania bądź po uprzednim zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami.

Bezpośrednia rozmowa z Klientem pozwala na jak najlepsze poznanie jego sytuacji prawnej, wyjaśnienie przepisów prawa oraz wskazanie możliwych sposobów działania.

W czasie spotkania istnieje możliwość zlecenia adwokatowi prowadzenia sprawy i udzielenia pełnomocnictwa do jej prowadzenia.

Opinia prawna stanowi pisemną analizę przedstawionego problemu prawnego, zawiera opis przedstawionego problemu, wskazanie przepisów prawa mających zastosowanie do danej sytuacji, analizę problemu w kontekście wskazanych przepisów prawa, a także wnioski zawierające optymalne rozwiązanie problemu. Najczęściej zlecana jest przy rozwiązywaniu złożonych zagadnień prawnych, wymagających analizy akt sądowych lub dokumentów.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPOTKANIA?

  1. Umów spotkanie kontaktując się z kancelarią
  2. Zgromadź i przygotuj potrzebne informacje oraz dokumenty.
    Często (ale nie zawsze) problemy prawne dotyczą sytuacji, w których istnieją dokumenty (np. wyrok, numer księgi wieczystej, decyzja administracyjna, pismo z sądu). Zawsze warto zabrać je na spotkanie. Jeśli posiadasz jakieś istotne informacje dotyczące problemu również przekaż je adwokatowi.
  3. Jeśli wiesz, że istnieją dokumenty ale ich nie posiadasz, istnieje możliwość zlecenia adwokatowi pozyskania tych dokumentów. Możliwość ich uzyskania analizowana jest indywidualnie.
  4. Określ problem i pytania, na które chciałbyś uzyskać odpowiedzi.