Joanna Pinocy-Dampc  – Adwokat

Jestem absolwentką kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Studia ukończyłam z wynikiem celującym. W latach 2010-2011 odbyłam na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego im. K. Adamieckiego w Katowicach studia podyplomowe na kierunku rachunkowość finansowa.

W latach 2011–2013 odbyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W 2014 r. pozytywnie złożyłam egzamin adwokacki i zostałam wpisana pod numerem 1272 na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.

W trakcie studiów zdobyłam doświadczenie zawodowe w ramach praktyk studenckich odbytych w Wydziale I Cywilnym oraz Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mikołowie, a także w ramach pracy zawodowej w kancelarii adwokackiej.

W trakcie aplikacji oraz po jej zakończeniu pracowałam zawodowo w kancelarii adwokackiej, gdzie uczestniczyłam w obsłudze prawnej przedsiębiorców i klientów indywidualnych oraz wielokrotnie reprezentowałam Klientów przed sądami i organami ścigania. Największe doświadczenie zawodowe posiadam w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego i rzeczowego.

WSPÓŁPRACA

Łukasz Dampc  – Radca prawny

lukasz_dampc

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2011-2013 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, po ukończeniu której złożył egzamin radcowski. Od 2014 r. radca prawny, wpisany pod numerem KT 3313 na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

W latach 2010-2014 pracował w jednej z katowickich kancelarii radcowskich. Największe doświadczenie zawodowe posiada w sprawach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz prawa gospodarczego.

W 2010 r. wpisany na listę maklerów papierów wartościowych posiadających uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Biuro Rachunkowe „Monika” Paweł Jaromin

Monika_logo

Świadczy usługi w zakresie rachunkowo-księgowym. Od wielu lat specjalizuje się w głównej księgowości co przyczyniło się do współpracy z firmami w branży: handlowej, energetycznej, medycznej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do prowadzenia usługowo ksiąg rachunkowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.