Usługi kierowane są do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów
(np. stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, instytucji publicznych).

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Polega przede wszystkim na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym spółki cywilnej), jak też osób prawnych.

Jej zakres obejmuje stałą pomoc we wszelkich zagadnieniach związanych ze stosowaniem prawa w formie konsultacji bądź w formie dyżurów w siedzibie Klienta.

Nadto, w ramach współpracy, wykonywane są takie czynności jak: sporządzanie projektów umów, opinii prawnych, prowadzenie negocjacji, rejestracja spółek, wprowadzanie zmian w umowach spółek, dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.

W zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych Adwokat współpracuje z Radcą Prawnym Łukaszem Dampc.