ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – COVID-19

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. po 8.12.2019 r.), pod warunkiem złożenia […]

Autor |3 kwietnia, 2020|Kategorie: Bez kategorii|0 komentarzy

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – część II

I. Jak odwołać się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności?
Jeżeli orzeczenie wydane przez powiatowy zespół nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy – powinien on w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem […]

Autor |20 lutego, 2020|Kategorie: Bez kategorii|0 komentarzy

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – część I

I. Czym jest niepełnosprawność?
Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy .
Ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem […]

Autor |20 lutego, 2020|Kategorie: Bez kategorii|0 komentarzy