Miło mi poinformować Państwa, że moja Kancelaria posiada dostęp do Portalu Informacyjnego Sądów Apelacji Katowickiej (pot. internetowy dostęp do akt sprawy).

Czym jest Portal Informacyjny Sądów Apelacji Katowickiej?

Portal Informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach.

Umieszczenie dokumentów w konkretnej sprawie na Portalu Informacyjnym następuje wg zarządzeń sędziego.

Na dzień dzisiejszy elektroniczny dostęp do akt sprawy możliwy jest w następujących sądach: Apelacyjnym w Katowicach, Okręgowych w Gliwicach, w Bielsku-Białej, w Częstochowie i w Katowicach, Rejonowych w Zabrzu, w Gliwicach, w Rudzie Śląskiej, w Żorach, w Rybniku, w Tarnowskich Górach, w Bielsku-Białej, w Częstochowie, w Myszkowie, w Lublińcu, w Zawierciu, w Tychach, w Bytomiu oraz w Chorzowie.

Sieć sądów publikujących informacje na Portalu Informacyjnym ulega stopniowemu rozszerzeniu.

Co daje Kancelarii dostęp do Portalu Informacyjnego?

Posiadanie konta na Portalu Informacyjnym pozwala na uzyskanie dostępu do informacji o wszystkich sprawach prowadzonych przez Kancelarię w w/w sądach. Dostęp ten dotyczy zarówno spraw w toku, jak i już zakończonych. W szybki i łatwy sposób możliwe jest sprawdzenie na jakim etapie jest postępowanie, jakie czynności zostały wykonane oraz jakie są zaplanowane terminy posiedzeń.

Portal pozwala również na oglądanie elektronicznej wersji pism sądowych oraz ich drukowanie.

Korzyści dla Klientów:

– możliwość bieżącego monitorowania przez Kancelarię Państwa spraw toczących się w w/w sądach,

– szybsze niż dotychczas informowanie Państwa o podjętych przez Sąd czynnościach, w tym o treści pism skierowanych do przeciwników procesowych,

– oszczędność pieniędzy, z uwagi na darmowy dostęp do elektronicznej wersji protokołów rozpraw,

– oszczędność czasu, z uwagi na możliwość drukowania elektronicznej wersji pism sądowych (w szczególności protokołów rozpraw).