AKTUALNOŚCI

304, 2020

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – COVID-19

Autor |3 kwietnia, 2020|Kategorie: Bez kategorii|0 komentarzy

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. po 8.12.2019 r.), pod warunkiem złożenia […]

2002, 2020

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – część II

Autor |20 lutego, 2020|Kategorie: Bez kategorii|0 komentarzy

I. Jak odwołać się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności?
Jeżeli orzeczenie wydane przez powiatowy zespół nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy – powinien on w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem […]

2002, 2020

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – część I

Autor |20 lutego, 2020|Kategorie: Bez kategorii|0 komentarzy

I. Czym jest niepełnosprawność?
Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy .
Ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem […]

2103, 2018

Jak długo przechowywać dokumenty?

Autor |21 marca, 2018|Kategorie: Aktualności|0 komentarzy

Zapewne zdarzyło się Państwu, że w czasie świątecznych porządków lub remontu wyciągnęliście Państwo różnego typu dokumenty z zakamarków szaf i szafek i zapragnęliście je uporządkować, a najlepiej wyrzucić te, które się, w Państwa ocenie, już do niczego nie przydadzą.
Rodzi się pytanie, które dokumenty powinno się pozostawić, a które można usunąć.
Niestety moja praktyka zawodowa wskazuje, że im […]

2808, 2015

Internetowy dostęp do akt sprawy

Autor |28 sierpnia, 2015|Kategorie: Aktualności|0 komentarzy

Miło mi poinformować Państwa, że moja Kancelaria posiada dostęp do Portalu Informacyjnego Sądów Apelacji Katowickiej (pot. internetowy dostęp do akt sprawy).
Czym jest Portal Informacyjny Sądów Apelacji Katowickiej?
Portal Informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji, […]

2207, 2015

Koszty sądowe w sprawach cywilnych i sposób ich ponoszenia

Autor |22 lipca, 2015|Kategorie: Aktualności|0 komentarzy

ABC prowadzenia sprawy (część II)
Czym są koszty sądowe w sprawach cywilnych i kto je ponosi.
Kosztami sądowymi są opłaty i wydatki (art. 2 u.o.k.s.)
Opłata ma charakter zryczałtowanego ekwiwalentu za udzielenie przez państwo swoistej usługi publicznej, jaką jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w konkretnej sprawie.
Kolokwialnie mówiąc, opłatę można potraktować jako „wpisowe” niezbędne aby sprawie nadano bieg […]

2105, 2015

Pełnomocnictwo i opłata skarbowa

Autor |21 maja, 2015|Kategorie: Aktualności|0 komentarzy

ABC prowadzenia sprawy (część I)
Pełnomocnictwo
Zlecenie prowadzenia sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi (adwokatowi, radcy prawnemu) wiąże się co do zasady z koniecznością udzielenia mu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być ogólne – do zastępowania Mocodawcy (Klienta) we wszelkich procesach i we wszystkich instancjach, bądź może być udzielone do prowadzenia konkretnej sprawy. W sprawach m.in. o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa […]

604, 2015

18 kwietnia 2015r. – IX Edycja – Bezpłatnych Porad Adwokackich

Autor |6 kwietnia, 2015|Kategorie: Aktualności|0 komentarzy

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 kwietnia 2015 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 udzielać będę darmowych porad prawnych w ramach IX Edycji Bezpłatnych Porad Adwokackich.
Oferta kierowana jest do osób, których sytuacja materialna lub życiowa nie pozwala na skorzystanie z pomocy prawnika na zwykłych zasadach.